MUDr.Jiřina Ceeová - praktický lékař pro děti a dorost

. . .

Aktuality

Dovolená

27-29.12.2023

Zástup akutní případy:

8-11.hod. MUDr. Pavlovská, v ordinaci
Česká bl. 627/649
telefon 476 123 016


Praktické informace

Na preventivní prohlídky zveme pomocí SMS zprávy na váš mobil nebo písemně.
Prosím o hlášení čísel vašich mobilů (event.jejich změny)
Aktuality

Zpřísnilo se posuzování zdravotní způsobilosti dětí na různé akce, školy v přírodě, tábory, zdravotní způsobilosti pro přijímací řízení pro školy, pro brigády.

Pro posouzení způsobilosti zkontrolujte, zda jste odevzdali všechny dostupné zprávy od specialistů kam jste event. dřív byli posláni! Bez nich nelze potvrzení vystavit.
U zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu se řídíme vyhláškou č. 391/2013 sb. Tedy vstupní prohlídka pro vrcholový sport, sportovní školy a určité organizované sporty (judo, karate, box, kickbox, ostatní bojové a úpolové sporty, ragby, motorismus) může potvrdit pouze SPORTOVNÍ LÉKAŘ. Vystavíme vám pro něj Výpis ze zdravotní dokumentace - úhrada pacientem ve výši 200 Kč. Další pravidelnou prohlídku á 1 rok pro vyjmenované sporty a vstupní i pravidelnou prohlídku pro ostatní sporty může potvrdit REGISTRUJÍCÍ praktický lékař.
Věnujte, prosím pozornost TERMÍNU ZVANÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY vašeho dítěte, pokud se bez omluvy nedostavíte, blokujete termín pro event. návštěvu jiného pacienta.
Na preventivní prohlídky a očkování vás zveme pomocí sms zprávy, proto vás prosíme včas a řádně nám hlašte čísla vašich mobilních telefonů event. jejich změny. Hlašte změny adresy.
Změnu pojišťovny, kterou provádíte k možnému termínu 1.1 či 1.7. nám prosím nahlaste do 5-ti pracovních dnů.
Možnost registrace dítěte před narozením. Nejlépe osobně v ordinačních hodinách či po vyplnění příslušného formuláře v sekci - FORMULÁŘECopyright 2008 / Design - Entity / Code - Flat