MUDr.Jiřina Ceeová - praktický lékař pro děti a dorost

. . .


Aktuality

Dovolená

4. 7. - 22. 7. 2022

Zástup akutní případy:

MUDr. Eva Pavlovská 8.00-11.00

v ordinaci Česká bl. 649/49 telefon 476 123 016


Praktické informace

Vydáváme potvrzení o zdravotním stavu na vyžádání fyzické osoby (přihlášky do MŠ, jeslí, sportovní kroužky, školy v přírodě, tábory, potvrzení pro soudy, obecní úřady, cestovní kanceláře atd.)


Sazebník zdravotní péče poskytnuté za úhradu

V souladu s vyhláškou MZ ČR č.467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušné částky.1. lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění 400,- Kč
2. lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu 400,- Kč
3. lékařské vyšetření před umělým přerušením těhotenství 400,- Kč
4. lékařské vyšetření pro sportovce, dotazník pro nenáročné sport.disciplíny 200,- Kč
5. vystavení duplikátu zdravotního a očkovacího průkazu 200,- Kč
6. vstupní prohlídka na brigády (studenti)
(možnost proplacení u zaměstnavatele)
200,- Kč
7. výpis ze zdravotní dokumentace pro orgány v trestním řízení
na vlastní žádost - podle rozsahu
200 - 300,-Kč
8. výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200,-Kč
9. posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP
(účast na letních táborech, školy v přírodě, svářecký kurs,
práce ve výškách, účast při hodinách TV,nástup do MŠ,OŠD)
100,- Kč
10. potvrzení přihlášek na VŠ, SŠ, SOU 100,- Kč
11. vypsání úrazové pojistky 200,- Kč
výpočet bolestného 100,- Kč
12. aplikace náušnic, propíchnutí ušních boltců - 2 náušnice 200,- Kč
nastřelení náušnic vč. dodaných 600,- Kč
13. aplikace vyžádaného očkování 200,- Kč
14. duplikát tiskopisu PN, OČR, vypsání omluvenky 50,- Kč


Ceník platný od 1.1. 2017 Změna vyhrazena.


Copyright 2008 / Design - Entity / Code - Flat