MUDr.Jiřina Ceeová - praktický lékař pro děti a dorost

. . .


Aktuality

Dovolená

27-29.12.2023

Zástup akutní případy:

8-11.hod. MUDr. Pavlovská, v ordinaci
Česká bl. 627/649
telefon 476 123 016


Praktické informace

Vydáváme potvrzení o zdravotním stavu na vyžádání fyzické osoby (přihlášky do MŠ, jeslí, sportovní kroužky, školy v přírodě, tábory, potvrzení pro soudy, obecní úřady, cestovní kanceláře atd.)
Sazebník zdravotní péče poskytnuté za úhradu

V souladu s vyhláškou MZ ČR č.467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušné částky.1. lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění 500,- Kč
2. lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu 500,- Kč
3. nástupní a výstupní prohlídka do zaměstnání 500,- Kč
4. lékařské vyšetření před umělým přerušením těhotenství 500,- Kč
5. lékařské vyšetření pro sportovce 200,- Kč
6. vystavení duplikátu zdravotního a očkovacího průkazu 200,- Kč
7. výpis ze zdravotní dokumentace pro orgány v trestním řízení
na vlastní žádost
300,-Kč
8. výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost
zpětné dny nemoci, nemožnost účasti v kurzech plavání,
cestovní kanceláře, odklad školní docházky
100,-Kč
9. posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP
a dokumentace pacienta(LDT, svářecký kurs,
práce ve výškách, výpis z dokumetace na vlastní žádost)
200,- Kč
10. potvrzení přihlášek na VŠ, SŠ, SOU 150,- Kč
11. vypsání úrazové pojistky, výpočet bolestného 100,- Kč
12. aplikace náušnic, propíchnutí ušních boltců - 2 náušnice 200,- Kč
13. Prevenar 13 - doplatek 600,- Kč
14. duplikát tiskopisu PN, OČR 100,- Kč
15. potvrzení o nemosi COVID-19 100,- Kč


Ceník platný od 1.1. 2017 Změna vyhrazena.


Copyright 2008 / Design - Entity / Code - Flat